Sök

Christian Sandström föreläser hos Västra Götalandsregionen

SeminariumExterna aktiviteter

Docent Christian Sandström besöker Västra Götalandsregionen för ett seminarium om den regionala innovationspolitiken.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578