Typ: Externa aktiviteter
Lindholmen Science Park AB, Lindholmspiren, Göteborg, Sverige
Kl. 8:15 – 9:45

Docent Christian Sandström besöker Västra Götalandsregionen för ett seminarium om den regionala innovationspolitiken.