Sök

Christian Sandström pratar på boklansering

SeminariumExterna aktiviteter

Automatisering och digitalisering förändrar arbetsmarknaden. Hälften av dagens jobb slås ut. Jobben som finns kvar blir mer avancerade. Samtidigt är invandringen rekordhög. Av de nyanlända är hälften kortutbildade. Christian Sandström, Ratio, finns med i panelen som idag kommenterar boken ”Miljonprogram för kunskap” skriven av Nima Sanandaji.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578