Typ: Externa aktiviteter
Tändstickspalatset, Stockholm, Sverige
Kl. 11:00 – 13:00

Automatisering och digitalisering förändrar arbetsmarknaden. Hälften av dagens jobb slås ut. Jobben som finns kvar blir mer avancerade. Samtidigt är invandringen rekordhög. Av de nyanlända är hälften kortutbildade. Christian Sandström, Ratio, finns med i panelen som idag kommenterar boken ”Miljonprogram för kunskap” skriven av Nima Sanandaji.