Typ: Forskarseminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 13:00 – 14:30

Circular Business Model Transformation: A Roadmap for Incumbent Firms

Johan Frishammar, Luleå tekniska universitet

Opponent: Christian Sandström

Uppsatsen kan erhållas från Daniel Halvarsson cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13-14.30