Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 14:00 – 15:30

Uppsatsen kan erhållas från Patrik Tingvall cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 14-15.30.

6/11 ”Conceptualizing Innovation: John T. Parsons, MIT and the Emergence of Programmed Machine Tools”

Lars Heide, Copenhagen Business School

Opponent: Mirko Ernkvist