Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 10:00 – 12:00

Vetenskapligt seminarium med årets Eli F Heckscher-föreläsare Naomi Lamoreaux, professor Yale University:

Contractual Freedom and the Evolution of Corporate Governance in Britain, 1862 to 1929”

Opponent: Per-Olof Bjuggren

Underlaget kan erhållas från Henrik Malm Lindberg ca en vecka i förväg.