Sök

Eli F Heckscher-föreläsning med Naomi Lamoreaux

SeminariumExterna aktiviteter

Årets Eli F Heckscher-föreläsning hålls av Naomi Lamoreaux, Stanley B. Resor professor i ekonomisk historia vid Yale University och gästforskare vid National Bureau of Economic Research i USA.

Professor Lamoreaux talar under rubrik ”Corporations and Democracy: Beyond Cross-Country Regressions”.

Föreläsningen, som arrangeras av Ratio tillsammans med EHFF, hålls i aulan på Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65, kl 17.15 – 18.45.

Mer information kan erhållas från Henrik Malm Lindberg.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578