Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 10:00 – 12:00

Kenneth Rogoff, professor vid Harvard University,  gästföreläser på Ratio. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 10-12.

Opponent: Bo Sjö, EHFF, Handelshögskolan Stockholm

Seminarietitel: Costs and benefits to phasing out paper currency