Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 13:00 – 14:30

”De policyprofessionella nätverksaktörerna”

Christina Garsten, Umeå universitet

Opponent: Henrik Malm Lindberg

Uppsatsen kan erhållas från Henrik Malm Lindberg cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 14-15.30