Sök

Den nya svenska modellen – Reformlandet Sverige

SeminariumÖppna seminarier

I samband med Ratios årsmöte 2011 utforskar vi vilka villkor som bäst skapar förutsättningar för företag att växa och nå industriell skala.

Plats: Svensk Handel, Regeringsgatan 60, Stockholm

Det går bra för Sverige – hög tillväxt, stabila statsfinanser och ökande sysselsättning. Ändå råder det brist på nya jobb i växande företag. Ett fåtal snabbväxande företag skapar nästan alla nya jobb. De utgör endast en procent av alla företag, är både stora och små och finns i alla sektorer.

Vad säger forskningen?

Ratios forskare delar med sig av ny kunskap från aktuella forskningsprojekt:

  • Den nya svenska modellens kännetecken och utmaningar
  • Hur vi skapar vi ett nytt industriellt Sverige
  • Så åstadkoms politisk förändring

Den nya reformagendan

Per Schlingmann, statssekreterare på Statsrådsberedningen, gästtalare

Vad vill företagen?

Bred diskussion med inledande inlägg av företagarpanelen:

Rune Andersson, VD Mellby Gård

Anastasia Georgiadou, VD Svensk Personlig Assistans

Dag Klackenberg, VD Svensk Handel, värd för årsmötet

Magnus Larsson, VD Expander Wireless Nordic, vice ordförande Svenskt Näringsliv

Jens Spendrup, VD Spendrups, ordförande Ratio

Mötet avslutas med lättare förtäring.

Den formella delen av årsmötet hålls för Ratios medlemmar kl. 15.30 – 16.00 i samma lokal.

Anmälan till info@ratio senast den 8 april.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578