Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 11:30 – 13:00

Välfärdssektorerna lider idag av stora kvalitets- och effektivitetsproblem. Trots stora offentliga satsningar råder underskott och resursslöseri. Innovationsförmågan är svag.

Träffa Ratioakademiens ledamöter som förklarar hur vinstdrivande företag och marknadslösningar kan säkra välfärdens kvalitet. Och hur politiska hot om inskränkningar i privata aktörers förutsättningar riskerar skola, vård och omsorg.

Ledamöterna har bred erfarenhet från ett stort antal branscher och sektorer, alltifrån tillverkning i stora och små företag, till olika typer av tjänsteföretag, både mer enkla tjänster och kunskapsintensiv tjänsteproduktion. De har startat företag, men också lett etablerade verksamheter, alla under stark konkurrens.

Välkommen till ett lunchseminarium om Ratioakademiens rapport Marknadsdriven kvalitet i välfärden som presenterar en rad förslag som kan användas för att kvalitetssäkra den svenska välfärden.

Medverkande:
Rune Andersson, ordförande Mellby Gård AB
Mariana Burenstam Linder, entreprenör
Charlotte Bohman, VD CA Bohman Invest
Nils Karlson, docent och vd Ratio

Fler talare kan tillkomma.


Dag:
 7 september
Tid: 12.00 – 13.00. Lunchwrap från 11.30
Plats: Ratio, Sveavägen 59, 4tr, Stockholm

Anmäl dig här