Sök

Digital disruption – konsekvenser för företagande, individer och samhälle

SeminariumÖppna seminarier

Hur påverkas företag, individer och samhälle av den digitala disruptionen?

Digitaliseringen stöper om vårt samhälle och våra livsvillkor. Nya marknader skapas, andra försvinner. Nya kompetenser efterfrågas, andra blir mindre värda. Allt går i en rasande takt, i en globalt allt mer sammankopplad värld. Företagens värdeskapande är den drivande kraften i denna utveckling, men även individer och samhälle påverkas.

Ratio skippar glöggen men hettar upp samtalet vid årets julmingel. Vi vill gärna att du är med oss denna kväll när vi diskuterar den nya skriften Digital disruption; konsekvenser för företagande, individer och samhälle.

Med utgångspunkt i forskning vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut beskriver och förklarar Christian Sandström och Nils Karlson digitaliseringens konsekvenser och möjligheter. Hur påverkas företagandet, arbetsmarknaden, jobben, kompetensbehoven och politiken? Hur kan digitaliseringens möjligheter tillvaratas?

Var: Ratio, Sveavägen 59, Stockholm
När: 14 december mellan 17 och 19
OSA: Senast 12 december

Vi bjuder på bubbel, tilltugg och kunskap om samhälle, ekonomi och företagande.
Mycket välkommen!

Anmäl dig här

Hur påverkas företag, individer och samhälle av den digitala disruptionen?

Digitaliseringen stöper om vårt samhälle och våra livsvillkor. Nya marknader skapas, andra försvinner. Nya kompetenser efterfrågas, andra blir mindre värda. Allt går i en rasande takt, i en globalt allt mer sammankopplad värld. Företagens värdeskapande är den drivande kraften i denna utveckling, men även individer och samhälle påverkas.

Ratio skippar glöggen men hettar upp samtalet vid årets julmingel. Vi vill gärna att du är med oss denna kväll när vi diskuterar den nya skriften Digital disruption; konsekvenser för företagande, individer och samhälle.

Med utgångspunkt i forskning vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut beskriver och förklarar Christian Sandström och Nils Karlson digitaliseringens konsekvenser och möjligheter. Hur påverkas företagandet, arbetsmarknaden, jobben, kompetensbehoven och politiken? Hur kan digitaliseringens möjligheter tillvaratas?

Var: Ratio, Sveavägen 59, Stockholm
När: 14 december mellan 17 och 19
OSA: Senast 12 december

Vi bjuder på bubbel, tilltugg och kunskap om samhälle, ekonomi och företagande.
Mycket välkommen!

Anmäl dig här

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578