Sök

Disputation: Rasmus Nykvist, företagsekonomi

SeminariumForskarseminarier

Fredagen den 26 mars lägger Rasmus Nykvist, doktorand vid Ratio och Örebro universitet, fram sin avhandling vid Örebro universitet.

Avhandlingen ”Essays on the interaction between regulation and technology: Understanding agency and context through multiple levels of inquiry” handlar om samspelet mellan ny teknik och reglering. Nykvist studerar privatiseringen och digitaliseringen av Stockholms Fondbörs som skedde i slutet på 80-talet. Fallet är intressant eftersom Stockholms Fondbörs, tillsammans med Helsingfors fondbörs var den första i världen att både digitalisera bort sitt handelsgolv och att privatisera sin organisationsform. Nykvist fokuserar på hur olika aktörer påverkade både lagstiftningen och möjligheten att helt digitalisera bort handelsgolvet.

Lars Engwall, Uppsala universitet, är opponent.

Läs mer om hur du deltar här: https://www.oru.se/kalendarium/disputationer-och-spikningar/disputation-rasmus-nykvist-foretagsekonomi/

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578