Typ: Öppna seminarier
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige
Kl. 14:00 – 15:00

Docentföreläsning av Kristina Nyström

Kristina Nyström, verksam vid Ratio och KTH, blir docent.

Lärarprovet hålls onsdagen den 22 september, kl 14-15, på Kungliga tekniska högskolan, sal V1.