Typ: Forskarseminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 13:00 – 14:30

Does religion make you sick? Evidence that a more secular background promotes health

Niclas Berggren, IFN & University of Economics Prague

Opponent: Anders Gustafsson

Uppsatsen kan erhållas från Henrik Malm Lindberg cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13-14.30