Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 13:00 – 14:30

Hannes Andréasson presenterar mastersuppsatsen ”The effect of decentralised wage bargaining on the structure of wages and firm performance”.

Hannes Andréasson är tidigare forskningsassistent på Ratio och avslutade sin mastersexamen på UCL med uppsatsen ”The effect of decentralised wage bargaining on the structure of wages and firm performance” som hänger samman med forskningsprojektet Lönebildning för utvecklingskraft som Ratio nyss avslutat. Lotta Stern, docent vid sociologiska institutionen vid Stockholms universitet och Ratio, har lett den kvantitativa studie som Hannes arbetat med.