Sök

Efter Alliansen

SeminariumRatio i Almedalen

Vad händer med svensk politik efter åtta år med Alliansregeringen? Finns utrymme för statskonst och framtidens idéer? Eller blockerar trianguleringens tragedi fortsatta reformer?

Nils Karlson presenterar utdrag ur den kommande boken Modern statskonst.

Panel:
Aron Etzler, författare och partisekreterare (V),
Ulrica Schenström, tidigare bl a statssekreterare (M)

Torsdag 3 juli, kl 10–11
S:t Lars ruin, St Hansgatan i Visby

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578