Sök

Efter covid-19: hur ser jämställdheten i Europa ut?

SeminariumExterna aktiviteter

Lotta Stern, vd Ratio, medverkar i ett digitalt panelsamtal arrangerat av Europaparlamentet, den 11 mars. Mer info här.

Har det ökade distansarbetet i spåren av covid-19-pandemin  påverkat jämställdheten i arbets­livet? Hur har kvinnors och mäns mentala hälsa påverkats under den utdragna pandemi­perioden? Vad innebär ökningen av obetalt vård- och omsorgsarbete i hemmet under covid-19 för jämställdheten i Sverige och EU?

Medverkar gör Abir Al-Sahlani (C), Heléne Fritzon (S), Arba Kokalari (M) och Jessica Stegrud (SD), samt Therese Svanström, ordförande för TCO och Charlotta Stern, professor och VD på Ratio.

Datum: Fredag 11 mars 2022
Tid: Kl. 10.00–11.30
Plats: Europaparlamentets Youtubekanal https://youtu.be/CW7GeEARTe0

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578