Typ: Öppna seminarier
Handelshögskolan, Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 17:15 – 18:45

2020 års föreläsning till Eli F. Heckschers minne kommer att hållas av David Autor som är professor i nationalekonomi vid MIT, USA. Han är internationellt ledande inom forskningen om hur globaliseringen och den tekniska utvecklingen,däribland artificiell intelligens, påverkar arbetsmarknad, produktivitet och kompetensbehov.

På grund av covid-19 skjuts föreläsningen fram till 2021. Den kommer att hållas den 25 mars. Mer information kommer.


Eli F. Heckscher-föreläsningen hålls varje år till minne av professor Eli F. Heckscher och hans verk. Heckscher var en ledande nationalekonom och ekonomisk historiker under ett halvt sekel, kanske mest känd för att ha utvecklat Heckscher-Ohlin-teoremet.  Föreläsningen arrangeras av Ratio tillsammans med EHFF vid Handelshögskolan i Stockholm.