Sök

Employment Protection Legislation and the Labor Market Position of Immigrants – A Natural Experiment

SeminariumExterna aktiviteter

Employment Protection Legislation and the Labor Market Position of Immigrants – A Natural Experiment

Anders Bornhäll, HUI Research

Opponent: Charlotta Stern

Uppsatsen kan erhållas från Daniel Halvarsson cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13-14.30

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578