Typ: Externa aktiviteter
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 13:00 – 14:30

Employment Protection Legislation and the Labor Market Position of Immigrants – A Natural Experiment

Anders Bornhäll, HUI Research

Opponent: Charlotta Stern

Uppsatsen kan erhållas från Daniel Halvarsson cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13-14.30