Sök

En flexibel arbetsmarknad – hur kan svenska modellen ge vingarnas trygghet för individ och företag?

SeminariumRatio i Almedalen

Hur kan den svenska modellen värna trygghet i förändring? Tillsammans med goda villkor och flexibilitet var detta länge utmärkande drag för modellen. Hur ser det ut i dag då arbetsmarknaden utmanas av digitalisering och migration? Klarar parter och politik av att säkra vingarnas trygghet?

Länge kännetecknades den svenska modellen av vingarnas trygghet – det vill säga trygghet i förändring. Hur ser det ut i dag då kraven på omställning blir allt större? När ny teknik rationaliserar bort vissa arbetsuppgifter efterfrågas andra kompetenser. Samtidigt ska många nyanlända integreras. Klarar den svenska modellen att åstadkomma trygghet i förändring för individer och växande företag? Hur väl står sig dagens svenska modell och regelverk med vår tids utmaningar?

Välkomna till ett samtal om omställningens behov och förutsättningar, tillsammans med forskare, parter och politiker. Vad krävs för att det livslånga lärandet ska komma till stånd? Hur bra är företagandets villkor?

Medverkande:

  • Nils Karlson, professor & vd, Ratio – Näringslivets forskningsinstitut
  • Charlotta Stern, professor & vvd, Ratio – Näringslivets forskningsinstitut
  • Karl Wennberg, professor, Ratio – Näringslivets forskningsinstitut
  • Camilla Frankelius, förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer
  • Susanna Gideonsson, förbundsordförande, Handelsanställdas förbund
  • Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna
  • Jonas Siljhammar, vd, Visita
  • Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson & riksdagsledamot (M)
  • Anna Ekström, utbildningsminister (S)

”Statskonst för en ny tid” är Ratios övergripande tema under 2019 års Almedalsvecka. Våra forskare presenterar nya forskningsresultat – företagare, parter och politiker debatterar.

Mer information om evenemanget hittar du i Almedalsveckans officiella program.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578