Sök

Förnybar energi – långsiktiga bedömningar?

SeminariumÖppna seminarier
Förnybar energi – långsiktiga bedömningar?
Anmälan

Kommer vi ens behöva kärnkraft framöver? I långsiktiga energibedömningar förekommer inte sällan fel. Vad betyder det för politiska och marknadsmässiga beslut? När teknologin utvecklas blir den ofta effektivare och billigare. Kommer det gälla även sol- och vindenergi?

Hur är läget för svensk sol- och vindenergi? Det kommer diskuteras under ett öppet seminarium den 30 mars när Jonas Grafström, miljöekonom och vvd Ratio, inleder med att presenterar sitt working paper ”A critical assessment of learning curves for solar and wind power technologies” där utmaningar med att modellera kostnadsminskningar för vind- och solkraft avhandlas.

Medverkar gör Daniel Badman, vd Svensk vindenergi, Maja Lundbäck, politiskt sakkunnig hos energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), Fredrik Olovsson, gruppledare (S) näringsutskottet, och Anna Werner, vd Svensk solenergi.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578