Typ: Konferenser
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 10:00 – 20:00

Den 27-28 september arrangerar Ratio ett vetenskapligt kollokvium på temat ”Entrepreneurial Exit”, i Stockholm.

Konferensen inriktas på forskning om entreprenöriell exit, företrädesvis för företag som inte är listade på börsen.

Call for papers senast 1 juli 2013. Mer information: karl.wennberg@ratio.se