Sök

Entreprenörskap – förbättrad inkomstutveckling eller relativ fattigdom?

SeminariumÖppna seminarier

Lockade av möjliga tillväxteffekter och jobbskapande har politiker försökt öka andelen egenföretagare och antalet småföretag. Detta företagande har bidragit till förbättrad inkomstutveckling för vissa individer – för andra har det varit förknippat med relativ fattigdom. Hur påverkar entreprenörskap inkomstojämlikhet? Vilka delar av inkomstfördelningen påverkas och i vilken utsträckning? Hur skiljer sig denna påverkan åt beroende på individuella egenskaper hos entreprenören?

Varför har det blivit så här? Vad innebär det för välfärd och framtida pensioner?

Varmt välkomna till Ratio den 13 november då Ratioforskarna Daniel Halvarsson, fil dr, och Karl Wennberg, professor LiU, presenterar sin studie ”Entrepreneurship and Income Inequality”.

Rapportpresentationen följs av diskussioner med:

  • Anna-Karin Hatt, vd Almega
  • Martin Linder, förbundsordförande Unionen
  • Jesper Roine, docent, Handelshögskolan
  • Amanda Sokolnicki, bitr. politisk redaktör DN
  • Lina Stenberg, ledarskribent Arbetet

Anmäl dig genom följande länk.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578