Sök

Ett inkluderande samhälle

SeminariumÖppna seminarier

Livesänds onsdagen den 23 juni, kl 12.00-13.15

Corona-krisen har på flera sätt förstärkt tudelningen mellan arbetsmarknadens insiders och outsiders. Där vissa grupper ser höga trösklar och arbetslöshet, ser andra trygghet och mer att göra än någonsin.

Vad behövs för att Sverige även framgent ska vara ett inkluderande samhälle?

Välkommen till ett digitalt seminarium och samtal onsdagen den 23 juni. Några av Ratios forskare kommer att presentera resultat om bland annat social rörlighet, omställning och integration och förutsättningar för inkludering. Det följs av en diskussion om vägar framåt tillsammans med Thomas Erséus, vd Almega, Therese Svanström, ordförande TCO, Anna Johansson (S), ordförande Riksdagens arbetsmarknadsutskott, och Josefin Malmqvist (M), riksdagsledamot och ordförande Moderatkvinnorna.

Såväl plats som tid är annorlunda, men känslan och syftet detsamma: Detta seminarium är Ratios alternativa almedalsseminarium år 2021. Här samlas forskare och policymakare för ett konstruktivt och lösningsorienterat samtal om vägar framåt. Minglandet tar vi igen nästa år.

Datum: onsdagen den 23 juni

Tid: 12.00-13.15

Plats: Digitalt via Zoom.

Anmäl dig via följande länk.

Var god observera att anmälan krävs för deltagande. I anslutning till seminariet kommer du som är anmäld att få en länk för att logga in.


Program
• Oavsedda konsekvenser av den svenska modellen – bra och dåliga
Lotta Stern, professor i sociologi, vvd Ratio• Ungas och utlandsföddas arbetsmarknadsetablering
Eva Uddén Sonnegård, ekon dr, Ratio

• Svenskt ledarskap: En fråga om empowerment
Linda Weidenstedt, fil dr, sociolog, Ratio

• Social och geografisk rörlighet, drar storstäderna ifrån?
Erik Liss, doktorand i nationalekonomi vid Linköpings universitet och Ratio

• Arbetsmarknadsmobilitetens betydelse för mångfald och inkludering
Karl Wennberg, professor i företagsekonomi, Ratio

• Svenska modellen i internationell jämförelse
Nils Karlson, professor och vd Ratio

• Panel: Vägar framåt
Thomas Erséus, vd Almega, Therese Svanström, ordförande TCO, Anna Johansson (S), ordförande Riksdagens arbetsmarknadsutskott, och Josefin Malmqvist (M), riksdagsledamot och ordförande Moderatkvinnorna

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578