Typ: Öppna seminarier
Storgatan 5, 114 44 Stockholm, Sverige
Kl. 16:30 – 20:00

Ratio’s Årsmöte

I år byter vi form på Ratios årsmöte. Vi vill att årsmötet ska vara ett forum där Ratios medlemmar möts, träffar våra forskare och diskuterar frågor som rör företagandets villkor, hur dessa kan förbättras och hur Ratio kan bidra till detta. Nytt för i år är också att vi har en värd för mötet. Vi är mycket glada att kunna hålla årsmöte hos Teknikföretagen.

Ny forskning hos Ratio visar att inte ett nytt jobb skapats netto inom privat sektor i Sverige sedan 1950. Däremot har den offentliga sektorn vuxit starkt. Sveriges stora utmaning de kommande åren är att lyckas bejaka de förändringar som behövs för att vi ska få fler jobb i växande företag.

Efter en presentation av Ratios forskning inleder vår värd Anders Narvinger en diskussion tillsammans med bl a Jens Spendrup. Vi förväntar oss en livlig diskussion om hur vi får fler jobb i växande företag.

Om du vill delta, men ännu inte är medlem hos oss, är du välkommen att kontakta Ann-Kari Edenius för mer information.

Väl mött!