Typ: Externa aktiviteter
Tage Erlandergatan 8A, Karlstad, Sverige
Kl. 10:30 – 11:30

Ek. dr Eva Uddén Sonnegård diskuterar löneutvecklingen i omsorgs- och kontaktyrken med bland andra Tobias Baudin och Katrine Marçal på Forum Jämställdhet. Läs mer här.