Sök

Får man ta kunden med sig när man går?

SeminariumÖppna seminarier

Företagshemligheter står på spel och lojaliteter prövas när en medarbetare blir anställd hos en konkurrent. Arbetsgivare och arbetstagare är ofta oförberedda och vet inte vad som gäller. Ibland följer rättsprocesser med negativa konsekvenser som kunde ha undvikits.

Hur ser det juridiska ansvaret egentligen ut? Vad står på spel och vad är tillåtet? Finns det olika syn på arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar?

Välkommen till Ratio tisdagen den 6 december då Bengt Domeij, professor vid Uppsala Universitet och Ratio, presenterar sin bok Från anställd till konkurrenti vilken analyser har gjorts av svenska rättsfall och kollektivavtal samt det nya EU-direktivförslaget om företagshemligheter.

Kommentarer av:
Anders Weihe, chefsjurist Teknikföretagen
Martin Wästfelt, chefsjurist Unionen

Välkommen!

Datum: tisdagen den 6 december
Tid: 11.45–13.15 (lunchwrap serveras från 11.30)
Lokal: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr, Stockholm

Anmäl dig här.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578