Sök

Fiscal Capacity, Domestic Compensation, and Trade Policy: A Long-Term View

SeminariumForskarseminarier

Uppsatsen kan erhållas från Patrik Tingvall cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 14-15.30

19 november: ”Fiscal Capacity, Domestic Compensation, and Trade Policy: A Long-Term View”

Johannes Lindvall, Lunds universitet

Opponent: Henrik Malm Lindberg

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578