Sök

Företagande och mänsklig blomstring – Årsmötesseminarium

SeminariumÖppna seminarier

Ett gott samhälle ger människor möjlighet att förverkliga sin potential, att utveckla sin förmåga fullt ut. Så ser det inte ut i Sverige idag. Arbetslösheten bland ungdomar är stor, och det råder brist på nya jobb i Sverige. Många företag avstår från att växa. Förståelsen för vad det innebär att långsiktigt bygga framgångsrika företag är otillräcklig.

Dag: Onsdag 18 april kl. 16.00 – 18.00
Plats: Gällöfsta City, Biblioteksgatan 29, Stockholm

En av de viktigaste förutsättningarna för mänsklig blomstring är att företagandets villkor för att starta, driva och expandera företag är ändamålsenliga.

Ratios forskare delar med sig av ny kunskap från aktuella forskningsprojekt:

Företagens kompetensförsörjning – om behovet av en ny ”kompetenspolitik”
Nils Karlson, docent, vd, och Karl Wennberg, docent, vice vd

Kvinnor i ledning och styrelser i bolag utanför börsen
Johanna Palmberg, ekon dr

Svensk export och dolda handelshinder
Patrik Tingvall, docent

Lönebildning för utvecklingskraft
Henrik Lindberg, fil dr

Entreprenörskap i välfärden
Mattias Lundbäck, ekon dr

Företagande och mänsklig blomstring
Nils Karlson

Så löser vi kompetensförsörjningen
Per Bolund, riksdagsledamot (MP), gästtalare

Därefter följer en bred diskussion kring företagandets villkor där gästtalaren deltar tillsammans med bland andra Jonas Milton, VD Almega. Seminariet avslutas med lättare förtäring.

Anmälan sker till info@ratio.se senast den 16 april, 2012

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578