Typ: Externa aktiviteter
Fores (Forum för Reformer & Entreprenörskap), Bellmansgatan, Stockholm, Sweden
Kl. 8:30 – 9:30

Ratios vice VD Karl Wennberg, docent på HHS, och Nedim Efendic, HHS, presenterar studien “Bakgrund och framgång – vad avgör om företag växer?” hos Fores. Studien undersöker omsättningstillväxten bland små- och medelstora aktiebolag ledda av utrikes födda, barn till utrikes födda eller personer med svensk bakgrund.

Personer med utländsk bakgrund startar företag i större utsträckning än andra. Hur går det för företagen? Växer de? Är företagandet en väg till integration, och hur kan det i så fall fungera på bästa sätt? Fores bjuder in till ett frukostseminarium där en rad frågor i brytpunkten mellan migration och entreprenörskap diskuteras.

Lär mer här.