Sök

Företagande som väg in i samhället

SeminariumExterna aktiviteter

Ratios vice VD Karl Wennberg, docent på HHS, och Nedim Efendic, HHS, presenterar studien “Bakgrund och framgång – vad avgör om företag växer?” hos Fores. Studien undersöker omsättningstillväxten bland små- och medelstora aktiebolag ledda av utrikes födda, barn till utrikes födda eller personer med svensk bakgrund.

Personer med utländsk bakgrund startar företag i större utsträckning än andra. Hur går det för företagen? Växer de? Är företagandet en väg till integration, och hur kan det i så fall fungera på bästa sätt? Fores bjuder in till ett frukostseminarium där en rad frågor i brytpunkten mellan migration och entreprenörskap diskuteras.

Lär mer här.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578