Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 13:00 – 14:30

Forskarseminarium med Lars Ahnland som är ekonomhistoriker vid Stockholms Universitet. Han forskar bland annat om finansiell historia.

Uppsatsen kan erhållas från Daniel Halvarsson cirka en vecka före seminariet. Evenemanget hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13.00-14.30.