Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 13:00 – 14:30

Forskarseminarium med Svenne Junker, fil. doktor i företagsekonomi och Carl Yngfalk, fil. doktor i företagsekonomi, som forskar om hållbara marknader på Handelshögskolan i Stockholm.

Uppsatsen kan erhållas från Daniel Halvarsson cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13.00-14.30.