Sök

Forskarseminarium med Svenne Junker & Carl Yngfalk

SeminariumForskarseminarier

Forskarseminarium med Svenne Junker, fil. doktor i företagsekonomi och Carl Yngfalk, fil. doktor i företagsekonomi, som forskar om hållbara marknader på Handelshögskolan i Stockholm.

Uppsatsen kan erhållas från Daniel Halvarsson cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13.00-14.30.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578