Typ: Forskarseminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 13:00 – 14:30

Foundational legitimacy: ideology, foundings and legitimacy in the Swedish voucher school reform, 1992–2011

Abiel Sebhatu, Handelshögskolan i Stockholm

Opponenter: Patrick Joyce och Daniel Halvarsson

Uppsatsen kan erhållas från Daniel Halvarsson cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13-14.30