Typ: Öppna seminarier
Fotografiska Event & Konferens, Stadsgården, Stockholm, Sverige
Kl. 9:00 – 10:00

Henrik Malm Lindberg deltar i TRR Trygghetsrådets konferens ”Arbetsmarknad och rekrytering”.

Torsdag 27 november håller TRR Trygghetsrådet en regiondag i Stockholm.

Henrik Malm Lindberg talar kl 9 under rubriken ”Framtidens arbetsmarknad” om resultaten från Ratios forskningsprogram Kompetens för tillväxt.