Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 12:00 – 13:00

Gig-ekonomin är omtvistad och uppfattningarna om fenomenet många, särskilt vad gäller det okvalificerade gig-arbetet. Men vilka är de som kör ut maten och varför har de valt gig-arbetet? Vilka visioner har de? Det har sociologen Linda Weidenstedt, fil dr, och Andrea Geissinger, doktorand, med flera undersökt i intervjustudien ”Varför gigga som matkurir? Förutsättningar och förväntningar bakom okvalificerat gig-arbete”.

Studien väcker frågor om vad gig-ekonomin betyder för den svenska modellen och vad den svenska modellen betyder för gig-ekonomin. Hur ska framtidens gig-ekonomi utformas? Vilken är vägen framåt för gig-företagen, politiken och parterna?

Välkommen på seminarium över den digitala plattformen Clubhouse fredagen den 9 april! Linda Weidenstedt och Andrea Geissinger presenterar sin forskning och resultaten och implikationerna diskuteras av Romina Pourmokhtari, Liberala ungdomsförbundet, och Matilda Ekeblad, Moderata ungdomsförbundet. Även Glen Hodgson, grundare av tankesmedjan Free Trade Europa och branschorganisationen Plattformsföretagen.


Datum: Fredagen den 9 april
Tid: 12.00-13.00
Plats: Clubhouse

Seminariet kommer ske live över den digitala plattformen Clubhouse, du hittar eventet här.