Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 14:00 – 15:30

Fredrik Heyman, IFN, håller veckans vetenskapliga seminarium.

Titel: Global Engagement and the Occupational Structure of Firms

Opponent: Daniel Halvarsson

Uppsatsen kan erhållas från Henrik Malm Lindberg cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 14-15.30