Sök

Fungerar den svenska lönebildningen?

SeminariumÖppna seminarier

Ratio står värd för ett seminarium där professor Nils Gottfries (Uppsala universitet) kommer att tala kring ämnet ”Fungerar den svenska lönebildningen?”

Gottfries har haft ansvaret för den rapport inom Långtidsutredningen 2011 som belyser hur väl den svenska lönebildningen fungerar. I rapporten identifieras också problemområden och vilka reformer som kan behöva göras för att mildra dessa problem.

Efter Nils presentation kommer en liten panel bestående av Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen, och Jonas Milton, VD Almega, att kommentera rapporten och ge sin syn på utmaningarna för svensk lönebildning.

Detta seminarium ingår som del i en löpande seminarieserie som ingår i forskningsprojektet ”Lönebildning för utvecklingskraft”, där syftet är att empiriskt undersöka hur olika former för lönebildning och förhandlingssystem påverkar näringslivets utvecklingskraft.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578