Sök

Gästföreläsning hos tillväxtverket: Innovationspolitik för tillväxt

SeminariumExterna aktiviteter

Docent Christian Sandström föreläser hos tillväxtverket om Innovationspolitik för tillväxt.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578