Typ: Externa aktiviteter
Tillväxtverket (huvudkontoret), Västgötagatan, Stockholm, Sverige
Kl. 10:00 – 12:00

Docent Christian Sandström föreläser hos tillväxtverket om Innovationspolitik för tillväxt.