Sök

Generationsskifte i näringslivet

SeminariumExterna aktiviteter

Ratios vice VD Karl Wennberg medverkar i ett seminarium den 29 maj som diskuterar den stora strukturomvandling som pågår i näringslivet just nu – familjeföretagen genomgår ett generationsskifte.

När: 29 maj, kl 15-17

Var: Summit Hitech, Sveavägen 9, plan 2

Läs mer

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578