Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 11:45 – 13:15

Diskussionen utifrån Masteruppsatsen ”Do Green Subsidies Increase Employment?” författad av Emma Heikensten vid London School of Economics.