Typ: Externa aktiviteter
Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken, Stockholm, Sverige
Kl. 9:00 – 16:00

Henrik Malm Lindberg talar 13/11 på konferensen ”Strategisk kompetensförsörjning” arrangerat av Dagens Nyheter. Henrik kommer att belysa de möjligheter och hinder som finns med ungas inträde på arbetsmarknaden samt hur Sverige förbättra kvaliteten på utbildningssystemet för att skapa en väl fungerande kompetensförsörjning.