Typ: Ratio i Almedalen
Tage Cervins gata 1, Visby, Sverige
Kl. 9:00 – 10:00

Ratios pilotstudie av byggstrejken 2016 visar att flertalet företag fick höga kostnader, trots  relativt få strejkdagar, såväl före, som under och efter själva konflikten. Men också att konflikten fick väldigt olika konsekvenser för olika företag. Viktiga lärdomar finns även för andra branscher och sektorer. Vilka förändringar i konfliktreglerna kan behövas för att stärka svensk konkurrenskraft? Vilket ansvar har parterna respektive lagstiftaren för att utveckla den svenska modellen?

Välkommen till Ratio och Sveriges Byggindustrier den 6 juli då docent Nils Karlson, vd Ratio, presenterar forskningsresultat med utgångspunkt i den nyligen publicerade studien Kostnader och konsekvenser av arbetsmarknadskonflikter.

Kommenterar studien och diskuterar gör en panel bestående av Anna-Karin Hatt, vd Almega, Carin Stoeckmann, vd Byggmästarn, Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier, Mikael Johansson, förbundsordförande Svenska Målareförbundet, och Susanna Gideonsson, förbundsordförande Handels.

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, Visby

Seminariet kan ses live och i efterhand på Ratios Bambuserkanal