Sök

Hotar politiken den svenska modellen?

SeminariumRatio i Almedalen

Vilken roll bör politiken ha på svensk arbetsmarknad? Inför valet ställer politikerna – både till höger och vänster – krav på höjda löner för olika grupper. Politiska förslag finns på jämställda pensioner, lagstadgad rätt till heltid och lagreglerade ingångslöner samt förbud mot viss typ av arbetskraftsinvandring. Vid offentlig upphandling och utstationering tolkar olika myndigheter kollektivavtalsvillkoren. Och i kölvattnet av EU:s sociala pelare läggs lagförslag på EU-nivå som strider mot den svenska partsmodellen.

Vilka konsekvenser får allt detta för den svenska modellen? Är vi på väg mot en ny era av ökad politisk inblandning i den svenska modellen? Vad säger den senaste forskningen? Vilka ingrepp är förenliga med fortsatt partsansvar? Hur ser politikerna på sin roll? Och vad anser arbetsmarknadens parter? Välkommen till seminariet ”Hotar politiken den svenska modellen?” 2 juli, kl. 14-15.30 i Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3.

I seminariet medverkar riksdagsledamoten Emil Källström (C), statssekreterare Irene Wennemo (S), Peter Jeppsson vice vd Svenskt Näringsliv, Susanna Gideonsson ordförande Handelsanställdas förbund, Marie Nilsson ordförande IF Metall, Catharina Elmsäter Svärd vd Sveriges Byggindustrier, Lotta Stern docent och vice vd Ratio samt Nils Karlson professor och vd Ratio.

Moderator: Marina Lähteenmaa, kommunikationschef Ratio.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578