Sök

Hur fattar vi (klimat)smarta beslut?

SeminariumForskarseminarier

Hur fattar vi (klimat)smarta beslut?

Hans Liljenström, professor SLU

Opponent: Eskil Ullberg

Uppsatsen kan erhållas från Henrik Malm Lindberg cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13-14.30

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578