Sök

Hur fungerar konfliktreglerna?

SeminariumExterna aktiviteter

Sällskapet Politik och Näringsliv arrangerar den 17 december ett seminarium i Riksdagen om hur svenska konfliktregler fungerar. Seminariet baseras på boken Ultima Ratio (Iustus, 2015), som presenteras av författarna Henrik Malm Lindberg, fil dr, och Nils Karlson, docent och VD, Ratio. Peter Jeppsson, vVD Svenskt Näringsliv, och Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund, medverkar i diskussionen.

Ultima Ratio jämför konfliktreglernas utformning, tillämpning och förändring i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Sverige. Författarna sätter fingret på hur några fundamentala rättsprinciper efterlevs och uttolkas i de olika länderna. De diskuterar också den spänning som finns mellan internationella och nationella rättsordningar, vilket i sin tur accentueras av globaliseringen. Hur ska vi då utforma de svenska reglerna för att både balansera mellan partsintressena och ge möjlighet att teckna kollektivavtal som ligger inom rimliga ramar?

Välkomna att delta i diskussion. Mer information och anmälan här.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578