Sök

Yrke, kvalifikation, rörlighet

SeminariumKonferenser

Hur kan den praktiska yrkeskompetensen stärkas? Svensk yrkesutbildning befinner sig i ett formativt skede. Såväl parter och politiker, som OECD:s och Världsbankens senaste landrapporter, uppmärksammar stora brister i svensk kompetensförsörjning.

Ratio har i flera år forskat om företagens kompetensförsörjning och fördjupar nu studierna i ett nytt projekt speciellt inriktat på validering av yrkeskvalifikationer och branschöverskridande kompetenser.

Under seminariet Yrke, kvalifikation, rörlighet presenteras ny forskning på området:

Yrkesutbildningens irrvägar
Nils Karlson, docent och VD Ratio

Missmatchens effekter på företagens utveckling
Patrik Tingvall, docent, och Daniel Halvarsson, fil dr, Ratio

Statssekreterare Roger Mörtvik (S) kommenterar

Panel: Marianne Feldt; YA-delegationen, Patricia Kempff, Swedbank; Josefine Larsson, IF Metall

Kl 10.30-10.40 Paus

Branschskolor eller lärlingsutbildning?
Amelie von Zweigbergk, särskild utredare, yrkesprogramutredningen

Vad kan Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) bidra med?
Stefan Skimutis, YH-myndigheten

Panel: Pär Lundström, Elektriska Installatörsorganisationen; Karin Thapper, Livsmedelsföretagen; Lars Tullstedt, Sveriges Byggindustrier

1 december 2015

Klockan 09.30-11.30, med efterföljande mingellunch

Hotell Birger Jarl konferens

Birger Jarlsgatan 61A

Projektet Yrke, kvalifikation, rörlighet finansieras av Svenska ESF-rådet och genomförs av Ratio tillsammans med åtta arbetsgivar- och branschorganisationer. Syftet är att ur ett svenskt företagsperspektiv bidra till att utveckla branschöverskridande metoder och bedömningskriterier för praktisk yrkeskompetens.

Anmäl dig här

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578