Sök

Hur tillvaratar samhället dagens uppfinnare för att skapa tillväxt och arbetstillfällen?

SeminariumExterna aktiviteter

Hur tillvaratar samhället dagens uppfinnare för att skapa tillväxt och arbetstillfällen?

Christian Sandström, docent, talar på Svenska Uppfinnareföreningens årsmöte samt medverkar i en paneldiskussion med ovanstående rubrik.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578