Typ: Externa aktiviteter
Ersta konferens & hotell, Sverige
Kl. 14:00 – 15:00

Mattias Lundbäck, välfärdsforskare på Ratio, medverkar i workshop om forskning kring idéburen vård och omsorg, i regi av organisationen Famna.

Mattias Lundbäck, ek dr på Ratio, medverkar i Famnas forum för ledarskap och kvalitet i vård och social omsorg där en workshop lyfter fram forskning kring idéburen vård och omsorg.

Dag: 4 juni
Tid: kl 14.00
Plats: Ersta konferens, Erstagatan 1K

Program:
Introduktion av Lars Pettersson, generalsekreterare  Famna
Presentation av Duncan Neuhauser,  professor  i Health Management, Case Western Reserve University och  chefredaktör för Non Profit Management and Leadership  Journal
Presentation av Boel Andersson Gäre, professor i  kvalitetsförbättring och ledarskap, Jönköping Academy, Högskolan i  Jönköping
Presentation av Filip Wijkström, docent på  Handelshögskolan i Stockholm och gästprofessor i företagsekonomi vid Stockholms  Universitet

Samtal och diskussion utifrån erfarenheter och  idéer

Deltagare:
Monica Andersson Bäck, Institutionen för socialt arbete,  Göteborgs universitet
Mattias Elg, Institutionen  för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet och The  Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare
Norbert Götz, Institutionen för historia och  samtidsstudier, Södertörns högskola
Johan Hvenmark, Institutionen för socialvetenskap, Ersta  Sköndal högskola
Stig Linde, Socialhögskolan, Lunds  universitet
Mattias Lundbäck, Ratio
Tomas Müllern, Internationella Handelshögskolan i  Jönköping
Marlene Ockander, The Jönköping Academy  for Improvement of Health and Welfare
Truls Neubeck, Famna och The Jönköping  Academy for Improvement of Health and Welfare
Thomas Schneider, Famna
Karin Svedberg Famna