Typ: Externa aktiviteter
Kungsgatan 60, Stockholm, Sverige
Kl. 12:00 – 13:00

Mattias Lundbäck medverkar den 11 december i ett seminarium där hans rapport om varför det finns så få ideella organisationer i den svenska välfärden presenteras.

Mattias Lundbäck, ekon dr och välfärdsforskare vid Ratio, har på uppdrag av myndigheten Tillväxtanalys tagit fram en rapport om varför det finns så få ideella organisationer i den svenska välfärden.

Den 11 december presenterar Mattias rapporten vid ett seminarium hos Timbro, där formerna för framtidens välfärd diskuteras.

För anmälan och mer information om seminariet, klicka här.