Typ: Forskarseminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 13:00 – 14:30

“Impact on domestic and foreign innovation activities of the intellectual property tax regime in Belgium, China, the Netherlands and Spain”

Martin Falck, Wifo

Opponent: Daniel Halvarsson

Uppsatsen kan erhållas från Daniel Halvarsson cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13-14.30